Prijava

Prijava – “Kids-Chance”

Prvi kontakt in rezervacija

Tel: 03476 / 3860 – 501 (od 8. do 15. ure)
Fax: 03476 / 3860 – 4950

email: reservierung@kids-chance.at

Vodja razvojne/podporne terapije “Kids-Chance”

Katalin Moricz (edukatorica)
email: katalin.moricz@kids-chance.at
Po telefonu dosegljiva preko rezervacije.

Vodja terapevtske ustanove za otroke
Reha Radkersburg, Kids-Chance

Dr. Evelin Puklavec
Specialistka za pediatrijo
email: evelin.puklavec@kids-chance.at
Tel.: 03476/3860-4566

Zdravniško vodstvo podjetja
Reha Radkersburg, Radkersburger Hof

Prim. Dr. Wolfgang Kubik
Specialist za nevrologijo
email: wolfgang.kubik@kids-chance.at
Tel.: 03476/3860-4566

Možnosti prijave oz. napotitve, stroški

Prijavo naslovite z „Intensive Fördertherapie“.

Obstajajo različne diagnoze, ki jih lahko uporabite kot razlog za napotitev. Nekaj jih najdete pod rubriko „Za koga?“.

Zgolj iz diagnoze ni moč razbrati, ali je terapija smiselna. To odločitev sprejme zdravnik specialist (pediater, nevrolog, nevro-ortoped …). Prizadevamo si najti optimalno terapijo za vašega otroka, zato vas prisrčno vabimo na razgovor.

O stroških stacionarne terapije Vas bodo z veseljem informirali v rezervacijski pisarni Kids-Chance (Tel. +42 / 3476 / 3860 – 501). Dežela Štajerska in druge zvezne dežele prevzamejo stroške na osnovi Uredbe o storitvah Zakona o invalidih (Leistungsverordnung des Behindertengesetzes). Kids-Chance je v ta namen tudi sklenila pogodbo z deželo Štajersko. Katere stroške točno prevzamejo, boste izvedeli v referatih za socialno varnost okrožnega glavarstva (Sozialreferate der Bezirkshauptmannschaften).

V nekaterih zveznih deželah (npr. mesto Dunaj), prevzame stroške zdravstvena zavarovalnica. Glede na to, da tukaj ne obstaja enotna ureditev, Vam priporočamo, da se pri ustreznih organih vnaprej pozanimate glede prevzema stroškov. Urade in zdravstvene zavarovalnice, ki nas ne poznajo, prosimo, da nas direktno kontaktirajo. Naše storitve pogosto primerjajo z nevrološko rehabilitacijo, ki vsebuje približno enak obseg storitev.

Če stroške prevzamejo zvezne dežele ali zdravstvena zavarovalnica, poračunamo nastale stroške direktno z njimi.

Ta dogovor velja zgolj za otroke, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v avstrijski Štajerski – za vse ostale velja ureditev, ki jo najdete pod točko „Plačnik“.