Šolski pouk med bivanjem

Za naše šoloobvezne otroke ponujamo v kliniki tudi pouk, ki je v nemškem jeziku; dve učiteljici ga izvajata. Nadaljujeta učno snov matične šole otroka, tako da ne zamudi niti enega dneva pouka. Tudi pisanje testov in izdaja spričevala je možna v Kids-Chance – odvisno od tega, kdaj je otrok pri nas.

Ta ureditev velja le za otroke, ki so vpisani v šolo v Avstriji.