Plačnik

V avstrijski Štajerski poteka plačilo stroškov preko Deželnega socialnega urada. To ni zavarovalnica, temveč socialna pravica po Zakonu o osebah s posebnimi potrebami (Sozialleistung nach dem Behindertengesetz). Prispevne stopnje se ravnajo po tarifah Neuroreha.

Če stroške prevzamejo, se ti v Sloveniji mednarodno poračunajo z avstrijsko zdravstveno zavarovalnico po obrazcu E112. Podrobnejše informacije lahko prejmete po telefonu ali mailu v rezervacijskem oddelku.