Terapevtski cikel

Potek pri nas

K prvemu pogovoru (predstavitev otroka v naši inštituciji) ter za hospitalizacijo s terapijami prosimo, da prinesete aktualne ter za bolezen vašega otroka pomembne izvide s sabo.

Prav posebej pomembni za nas so:

  • Zadnji izvid pediatra
  • pri operacijah: protokoli poteka, omejitve obremenjevanja
  • pri zdravilih: natančno ime zdravila oz. učinkovine ter doza
  • izvidi drugih institucij

Večinoma traja bivanje 14 dni, pri čemer se naše terapije ravnajo po dnevnem ritmu ter zmožnostih obremenjevanja vašega otroka.

Sprejemi so praviloma ob torkih proti večeru. V sredo je prvi dan s terapijami. Ta dan praviloma porabimo za ponovno ocenjevanje vašega otroka; tako natančno vidimo, če so od prvega pregleda nastopile kakšne spremembe in da natančno določimo stanje razvoja vašega otroka. Skupaj s starši določimo možnosti in cilje otrokove terapije, točno se določi terapevtski koncept za naslednja dva tedna. To naredimo v pogovoru skupaj s timom terapevtov in sprejemnega zdravnika izven terapevtskega časa.

Prvi teden terapij traja (zaradi pričetka v sredo) le tri dni. Tukaj imajo otroci možnost, da se navadijo na okolje, vidijo, kako terapije potekajo in se adaptirajo. Sobota in nedelja sta namenjena počitku. Veseli nas, če družine ta dva dneva vidijo in sprejmejo kot kratke počitnice.

V drugem tednu nadaljujemo z doseganjem zastavljenih ciljev. Ti dnevi potekajo dokaj podobno, pri čemer se otroci veselijo dnevnih enot, ki jih ne dojemajo kot terapijo in prisilo, temveč kot prijetno igro. Tako se ne naučijo le izboljševanja svojih telesnih zmožnosti, temveč imajo možnost preko zaznavnih in socialnih komponent tudi negovati in graditi stike z drugimi otroki – njihova socialna zrelost in sposobnosti za vsakdanje življenje se povečajo.

V tretjem tednu, ki traja do torka opoldan (2 terapevtska dneva), se terapija zaključi. Torek je „vrhunec“ terapij in pokaže otrokom dosežen uspeh v zadnjih dveh tednih. Pripravimo jih na vsakdanje življenje, ki se že v sredo zopet prične. Terapije ni smiselno končati z dnevom mirovanja (vikend), saj bi bilo tako za otroka težje naučene vsebine prenesti v vsakdanje življenje. Takoj nadaljevati, pokazati in biti ponosni na to, kar so se naučili – tako se otroci od nas poslovijo in se veselijo naslednjega dneva bodisi doma, v vrtcu ali v šoli.

Naše delo se s terapijami ne zaključi. Sestavimo še terapevtsko poročilo/odpustnico, ki jo prejmejo tako starši kot plačniki. V primeru, da bi bile potrebne ali priporočene nadaljnje terapije, to tudi napišemo v odpustnem pismu.