Dodelitev/Napotitev

Wege zu uns

Deficit otroka praviloma ugotovita specialist pediater ali ortoped na otroški kliniki. Za optimalen razvoj otroka je pomembno pravočasno vzpodbujanje pravilnih oz. ugodnih gibalnih vzorcev.

Priporočen čas za pričetek terapije je, ko starši sami ugotovijo upočasnitev v razvoju otroka, se pravi, ko ugotovijo, da njihov otrok nima enakih sposobnosti kot njihovi vrstniki (npr. se ne morejo obrniti, sesti, hoditi) ali ko eno roko ali nogo manj uporabljajo.

Prvotni stik

Imate možnost, da se neposredno pri nas ali v Kids Chance pozanimate, če lahko vašemu otroku nudimo primerno razvojno terapijo. Prosimo vas, da se preko maila ali telefona dogovorite za termin.

Predstavitev otroka je brezplačna in neobvezujoča, pregled opravita zdravniški vodja ter vodja Kids Chance. Na osnovi dosedanjega razvoja otroka, aktualnih izvidov in anamneze staršev določimo terapevtske cilje. Istočasno vam razložimo terapevtske možnosti pri nas in prejeli boste informacije o možnem prevzemu stroškov ter o točnem poteku bivanja v otroškem terapevtskem centru Reha Radkersburg.

Prevzem stroškov

Aufgrund des Vertrages mit dem Land Steiermark ist es möglich, unsere Fördertherapie (bei entsprechender Indikation) ohne finanzielle Hürde für die Eltern anzubieten. Die gesamte Leistung (Therapie inkl. Unterbringung und Begleitperson) wird über das Land Steiermark finanziert. Hierzu ist es notwendig, einen Antrag über die Bezirkshauptmannschaft zu stellen. Die Gutachterärzte des Bundessozialamtes entscheiden dann über die Möglichkeit und über das zeitliche Ausmaß der Therapie.

Na osnovi pogodbe z deželo Štajersko imamo (pri ustrezni indikaciji) možnost, da našo razvojno terapijo ponudimo brez finančnih ovir za starše. Stroške za celotno storitev (terapija, bivanje ter stroški bivanja spremljajoče osebe) prevzame dežela Štajerska. Za to je potrebno zaprositi pri okrožnem glavarstvu (Bezirkshauptmannschaft). Zdravniški izvedenci deželnega zavoda za socialno varstvo nato odločajo o možnostih in časovnem obsegu terapij.

Trenutno imamo z deželo Štajersko sklenjeno pogodbo o obračunu stroškov za to vrsto terapije. Če ste iz druge zvezne dežele, je potrebno preveriti, če bodo odgovorne institucije prevzele stroške. Pri tem vam radi pomagamo.